تبلیغات متنی
خرید بلیط هواپیما
دانلود سریال
انواع اعتیاد

درنظرگرفتن تغييرات متعدد و جامعي که در درون ارگانيزم به ميزان تغييرات ظاهري و خارجي اتفاق مي افتد،بلوغ را نسبتاً يک دوره کوتاه جلوه گر مي سازد.اين مدت از دو تا چهارسال طول مي کشد.کودکاني که اين مدت را حدوداً ظرف دو سال و يا کمتر پشت سر مي گذارند، به عنوان افرادي که رشد سريعي دارند،شناخته مي شوند و همچنين آنهايي که به مدتي حدود سه الي چهارسال نياز دارند تا بتوانند دوره ي انتقال خود را به بزرگسالي تکميل نمايند،به عنوان «کُند رشد»شناخته مي شوند.
دختران، به عنوان يک گروه،تمايل دارند از پسران به عنوان گروهي ديگر، رشد سريع تري را طي کنند.اما درهرحال معيارهاي شخصي براي رشد هر جنسيت وجود دارد.


ن : رامین
ت : چهارشنبه 18 بهمن 1396